Кроячен сектор

Кроялният сектор разполага със следните машини:

 

Автоматична настилачна машина с дължина на масата 11 метра

 

 

Банциг

 

 

Гатер ножици